Ochrona danych

Cieszymy się z Państwa odwiedzin na stronie www.bett1.pl i dziękujemy za zainteresowanie. Ochrona Państwa strefy prywatnej podczas korzystania z naszej strony internetowej jest dla nas ważna.

Przy pomocy niniejszego Oświadczenia o ochronie danych szczegółowo informujemy naszych użytkowników o rodzaju, zakresie i celach zbierania i wykorzystywania danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych (administratorem) w opisanym tutaj zakresie jest spółka bett1.de GmbH (bett1), reprezentowana przez Prezes Zarządu Adama Szpyta, Tauentzienstr. 11 in 10789 Berlin.

Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem mailowym [email protected] lub pisząc na adres pocztowy z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Prosimy o poświęcenie chwilę czasu i zapoznanie się z następującymi informacjami dot. postępowania i ochrony Państwa danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Przestrzegamy ustawowych przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG), Telemediengesetz (TMG), Kodeksu społecznego X (SGB X) i innych przepisów dot. ochrony danych. Przeprowadzamy następujące operacje przetwarzania danych:

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez firmę bett1

Pliki dziennika — Użytkownicy mogą odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania specjalnych danych na temat swojej osoby. Podczas każdego wejścia na naszą stronę nasze serwery generują uwarunkowane przez system logi danych użytkownika. Poniższe dane zostaną przekazane przez określoną przeglądarkę internetową i zapisane do plików dziennika zwanych plikami dziennika serwerów: Data i czas zegarowy wywołania, nazwa wywołanego pliku, wielkość transferu danych, komunikat o pomyślnym wywołaniu, przeglądarka internetowa, domena wysyłająca zapytanie i adres IP komputera wysyłającego zapytanie. Te dane wykorzystujemy do zapewnienia bezawaryjnej pracy technicznej naszej strony internetowej, szczególnie do śledzenia błędów systemowych; są one usuwane najpóźniej 60 dni po pobraniu. Podstawą prawną tego przechowywania jest art. 6 ust. 1 f RODO.

Rejestracja — W przypadku użytkowników, którzy na naszej stronie internetowej utworzą konto użytkownika, pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy następujące dane osobowe: Imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Tych danych używamy tylko do utworzenia Państwa konta użytkownika, które będziemy utrzymywać na Państwa potrzeby i za pośrednictwem będziemy się z Państwem kontaktować w sprawach Państwa konta użytkownika. Na koncie użytkownika, w przypadku późniejszych zamówień, zostaną zapisane także Państwa dane kontaktowe (adres, numer faksu, numer telefonu; i każdorazowo adres do faktury i adres do wysyłki), Państwa dotychczasowe zamówienia i informacje o Państwa subskrypcji newslettera. Podstawą prawną dla tych operacji przechowywania jest z jednej strony art. 6 ust. 1 RODO, i z drugiej art. 6 ust. 1 f RODO, ponieważ mamy uzasadniony interes, aby poprzez zbieranie danych móc zaoferować bardziej ukierunkowaną pomoc lub uprościć realizację kolejnego zamówienia. Dane rejestracji usuwamy, jeżeli nie sfinalizowano żadnej transakcji zakupu, zasadniczo nie później niż pół roku po wyrejestrowaniu. W przypadku finalizacji transakcji zakupu/sprzedaży obowiązują następujące regulacje dot. zakupu/sprzedaży.

Zakup/sprzedaż — W przypadku klientów, którzy zamówią odpłatnie na naszej stronie internetowej jeden z oferowanych produktów, np. materac, zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy następujące dane osobowe: Adres e-mail, imię, nazwisko, ulica i numer domu, ewentualnie dodatek adresowy, kraj, miasto, kod pocztowy, numer telefonu. Dodatkowo przetwarzamy, w zależności od wybranego przez Państwa środka płatniczego, także dane płatności, np. numer konta i numer identyfikacyjny/kod banku. Tych danych używamy do realizacji poczynionego przez Państwa zakupu, a więc szczególnie, przesłania do Państwa zamówionego produktu. W celu realizacji umowy przekazujemy, o ile to konieczne, Państwa dane osobowe zamówienia osobom trzecim (szczególnie dostawcom i pracownikom przetwarzającym ds. finansów). Podstawą prawną dla tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b RODO, oraz, ponieważ prawo podatkowe nakłada na nas obowiązki przechowywania dokumentacji, art. 6 ust. 1 c RODO. Usunięcie danych nastąpi, gdy dane te nie będą już nam potrzebne ze względów umownych lub względów prawa podatkowego, a więc nie wcześniej niż 10 lat po wydaniu materacy z magazynu/dostawie wychodzącej.

Newsletter — Dla użytkowników istnieje możliwość dobrowolnej subskrypcji newslettera otrzymywanego e-mailem. W tym przypadku przetwarzamy następujące dane osobowe, aby móc informować Państwa za pomocą mailowego newslettera o zbliżających się ofertach i promocjach w naszym sklepie internetowym: Nazwisko, imię i powiązany adres e-mail. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 a RODO. Usunięcie danych nastąpi po czterech latach od rezygnacji z subskrypcji newslettera.

Użytkownicy mogą zawsze zrezygnować z subskrypcji zamówionego newslettera ze skutkiem na przyszłość, np. przesyłając wiadomość e-mail z odwołaniem pod adres [email protected], wybierając po prostu link na końcu newslettera lub rezygnując z subskrypcji newslettera w strefie klienta. Podstawą prawną tego użytkowania jest art. 6 ust. 1 a RODO. Po rezygnacji z subskrypcji nie będziemy już używać danych do wysyłania newsletterów, lecz tylko jeszcze do celów dokumentacyjnych/dowodowych lub obrony prawnej po podniesieniu roszczeń z tytułu wysyłania newsletterów (art. 6 ust. 2 f RODO).

Do wysyłki naszego newslettera do klientów korzystamy z technicznego usługodawcy MailChimp. MailChimp jest ofertą firmy Rocket Science Group, LLC, 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA (MailChimp). Jeżeli zapiszą się Państwo do subskrypcji naszego newslettera, dane, które wtedy Państwo przekażą, zostaną przesłane do MailChimp i tam zapisane. MailChimp oferuje bogate możliwości analizy korzystania z newslettera. Te analizy odnoszą się do grup i nie używamy ich do analiz indywidualnych. Ponadto usługodawca MailChimp korzysta z narzędzia Analysetool Google Analytics i wstawia je częściowo do newslettera. MailChimp gwarantuje przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem europejskim w następującej klauzuli umownej: https://mailchimp.com/help/about-mailchimp-and-the-gdpr/. Więcej informacji o usługodawcy MailChimp oraz ochronie danych w MailChimp na stronie: mailchimp.com/legal/privacy/.

Oceny — Zadowolenie klientów z naszych produktów oraz usług jest dla nas bardzo ważne. Dla potrzeb zapytania o Państwa zadowolenie jest możliwe, że będziemy kontaktować się z Państwem, korzystając z jednoznacznego numeru zamówienia z zamówienia oraz Państwa imienia i nazwiska i adresu mailowego, które udostępnili nam Państwo w procesie zamówienia. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 f RODO.

Do wysyłki e-maili korzystamy z ofert technicznych usługodawców Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5th floor, DK-1112 Kopenhaga, Dania, spółki Trusted Shops GmbH, Colonius Carré, Subbelrather Straße 15c, 50823 Kolonia oraz MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA.

Komunikacja mailowa — Do wysyłania potwierdzeń zamówień, faktur, instrukcji obsługi i potwierdzeń wysyłki używamy systemu poczty elektronicznej MailChimp poprzez Mandrill, The Rocket Science Group, LLC, 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA. MMailChimp gwarantuje przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem europejskim w następującej klauzuli umownej: https://mailchimp.com/help/about-mailchimp-and-the-gdpr/. Więcej informacji na temat MailChimp i ochrony danych osobowych w MailChimp można znaleźć tutaj: mailchimp.com/legal/privacy/. Proces przesyłania tych dokumentów odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 b RODO. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1f RODO realizujemy proces wysyłki instrukcji obsługi, aby zapewnić naszym klientom prosty, przyjazny dla środowiska i uniwersalny dostęp do instrukcji obsługi Państwa produktu.

Aby jak najlepiej służyć potrzebom naszych klientów, nasz dział obsługi klienta korzysta z systemu biletowego Zendesk firmy Zendesk, Inc. 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA. Uzgodniliśmy z firmą Zendesk, Inc. przestrzeganie standardowych klauzul UE o ochronie danych (SCC). Zendesk gwarantuje przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem europejskim (BCR Processor Policy) w poniższej klauzuli umownej: https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/ZENDESK%20-%20BCR%20Processor%20Policy.pdf. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji określonego przez Państwa żądania. Twoje dane, jak również historia wiadomości, będą przechowywane w celu późniejszego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Zendesk można znaleźć na stronie zendesk.com/company/privacy/.

Formularz kontaktowy — Aby ułatwić naszym klientom kontakt z nami, oferujemy na naszej stronie internetowej formularz kontaktowy. Twoje zapytanie, imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu mogą zostać przeniesione do systemu biletowego w celu przetworzenia. W tym celu wymagana jest Państwa wyraźna zgoda (art. 6 ust. 1 a RODO).

Zapytania e-mailowe — Klienci mogą kontaktować się z naszym działem obsługi klienta ([email protected]) w razie jakichkolwiek pytań. W tym przypadku przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo dobrowolnie udostępnili, wyłącznie w celu udzielenia jak najlepszej odpowiedzi na Państwa zapytanie i umożliwienia kontaktu (art. 6 ust. 1 b RODO, art. 6 ust. 1 f RODO).

CloudFlare — bett1 korzysta z funkcji CloudFlare przedsiębiorstwa CloudFlare, Inc., 665 3rd pc. #200, San Francisco, CA 94107, USA, aby zagwarantować wysoką dostępność strony internetowej. CloudFlare, Inc. gwarantuje przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem europejskim w następującej klauzuli umownej: https://www.cloudflare.com/enterpriseterms/. Dzięki CloudFlare jesteśmy w stanie rozłożyć obciążenie serwera oraz wykryć i odeprzeć ataki na nasze oferty. Komunikacja sieciowa pomiędzy Tobą a www.bett1.pl jest również kierowana i analizowana technicznie poprzez sieć CloudFlare. Aby zoptymalizować rozkład obciążenia, CloudFlare może zapisywać pliki cookie na Twoim urządzeniu. Proces ten ma na celu zapewnienie jak najsprawniejszego działania naszej strony internetowej, a wymagane do tego dane osobowe, takie jak adres IP lub ID pliku cookie, są przetwarzane wyłącznie w tym celu (art. 6 ust. 1 f RODO). Cloudflare gromadzi również dane statystyczne dotyczące odwiedzin tej strony. Dane dostępowe obejmują: Nazwa odwiedzanej strony internetowej, plik, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym dostępie, używana przeglądarka i system operacyjny, adres URL poprzednio odwiedzanej strony internetowej, adres IP i powiązany dostawca usług. Cloudflare wykorzystuje dane z dziennika do analizy statystycznej na potrzeby obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i prywatności w CloudFlare można znaleźć na stronie cloudflare.com/security-policy/.

Informacja dotyczące bezpieczeństwa

Nieustannie pracujemy nad tym, aby wyczerpać wszystkie możliwości techniczne i organizacyjne dla ochrony danych osobowych naszych klientów przed dostępem osób nieuprawnionych. Jednak komunikacja drogą mailową niesie ze sobą ryzyka, których nie da się zupełnie wykluczyć. Do potrzeb informacji poufnych polecamy Państwu drogę pocztową.

Informacje na temat plików cookie

Do celów korzystania z naszej strony internetowej używamy plików cookie. Cookie są to małe pliki tekstowe, które zapisuje i przechowuje przeglądarka internetowa na Państwa komputerze. Używamy plików cookie do rozpoznania wielokrotnego korzystania z oferty przez tych samych użytkowników. Jeżeli użytkownik ponownie wywoła naszą stronę, pliki cookie przekażą informacje, aby automatycznie rozpoznać tego użytkownika. Te informacje służą do optymalizacji naszych ofert i umożliwiają użytkownikom łatwiejszy dostęp do naszej strony. Ponadto używamy plików cookie, aby ułatwić użytkownikom osiągnięcie stanu zadowolenia z zakupów na tej stronie internetowej, aby przechowywać przez godzinę produkty już odłożone do koszyka na zakupy. Użytkownicy mogą zapobiec przechowywaniu plików cookie na ich komputerze, wybierając w swoich ustawieniach przeglądarki opcję „nie akceptuj plików cookie”. Jednak to może skutkować ograniczeniem działania naszych ofert.

Większość używanych przez nas plików cookie są to tzw. „sesyjne pliki cookie”, które zostaną natychmiast usunięte po zakończeniu Państwa sesji w przeglądarce. Poza tym istnieją cookie o dłuższej żywotności dla obszarów koszyka na zakupy i statusu logowania, przy pomocy których możemy rozpoznać Państwa jako odwiedzającego stronę bett1.pl. Te pliki cookie tracą ważność po godzinie. Ponadto Google Analytics używa trwałych plików cookie, które są ważne do dwóch lat.

Facebook

Na stronie bett1.pl korzystamy z usługi „Website Custom Audiences” sieci społecznościowej Facebook. Usługa jest świadczona przez firmę Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia i umożliwia, kierowanie ogłoszeń reklamowych do zdefiniowanej grupy docelowej na Facebooku. Przez tę usługę Facebook generuje według własnych informacji na podstawie Państwa danych użytkownika nieodwracalną i nieodnoszącą się do osób sumę kontrolną (wartość hash), którą Facebook może wykorzystywać do celów analitycznych i marketingowych. Dla produktu „Website Custom Audiences” plik cookie, Web Beacon, Pixel lub inna technologia na tej stronie internetowej jest adresowany/a przez Facebooka oraz ewentualnie zapisywany na Państwa urządzeniu końcowym. Ponieważ ta usługa i przetwarzanie danych, które odbywa się za pośrednictwem tej usługi, leży wyłącznie w obszarze odpowiedzialności Facebooka, nie mamy wpływu na możliwe przetwarzanie danych. Więcej informacji o celu i zakresie zbierania danych i dalszym przetwarzaniu i wykorzystaniu danych przez firmę Facebook oraz Państwa możliwościach ustawień dla ochrony Państwa sfery prywatnej zawierają wytyczne dot. ochrony danych firmy Facebook, które można znaleźć na stronach facebook.com/ads/website_custom_audiences/ oraz facebook.com/privacy/explanation. Jeżeli chcą Państwo sprzeciwić się używaniu Website Custom Audiences, można złożyć swój sprzeciw (funkcja wyłączania obsługi plików cookie) pod adresem: facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Google Analytics

Podstawy – Niniejsza strona internetowa bett1.pl używa Google Analytics, usługi do analizy sieciowej Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. plików „cookie”, plików tekstowych przechowywanych na Państwa komputerze i umożliwiających analizę korzystania z tej strony internetowej przez Państwa. Informacje wygenerowane przez pliki cookie o Państwa korzystaniu ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie przez Google uprzednio skrócony w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach zostanie przesłany na serwer Google w USA pełny adres IP i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie używał tych informacji w celu przygotowania analizy korzystania ze strony internetowej, zestawień, raportów o aktywnościach na tej stronie internetowej i w celu świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i z Internetu wobec operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Można zapobiec zapisywaniu i przechowywaniu plików cookie wprowadzając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu Państwa przeglądarki; informujemy jednak, że w tym przypadku być może nie będą Państwo mogli korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu danych wygenerowanych przez pliki cookie i odnoszących się do korzystania przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) w firmie Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając dostępne wtyczki pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl oraz instalując je.

Funkcja wyłączania obsługi plików cookie – Użytkownicy mają możliwość uniemożliwienia rejestracji danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie: Dezaktywuj Google Analytics. Zostanie wyłączona opcja obsługi plików cookie, która zapobiega przyszłej rejestracji Państwa danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem: google.com/analytics/terms/pl.html lub pod adresem: policies.google.com/?hl=pl.

Informujemy, że na stronie internetowej bett1.pl usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „anonymizeIp”, aby zapewnić anonimizowaną rejestrację adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Ponadto korzystamy z usługi Google Analytics do analizy danych z AdWords oraz plików cookie podwójnego kliknięcia (Double Click Cookie) do celów statystycznych. Jeżeli nie życzą sobie tego Państwo, można je dezaktywować za pośrednictwem Managera wymagań wyświetlania (google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl).

Google reCAPTCHA

Naszym głównym celem jest zabezpieczenie i ochrona naszej strony internetowej dla Ciebie i dla nas w najlepszy możliwy sposób. Aby to zapewnić, korzystamy z usług Google reCAPTCHA firmy Google Inc. Dla regionu europejskiego firma Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialna za wszystkie usługi Google. Dzięki reCAPTCHA możemy określić, czy naprawdę jesteś człowiekiem z krwi i kości, a nie robotem lub innym oprogramowaniem spamującym. Przez spam rozumiemy wszelkie niepożądane informacje przesyłane do nas drogą elektroniczną. W klasycznych CAPTCHASach zazwyczaj trzeba było rozwiązywać zagadki tekstowe lub obrazkowe, aby je sprawdzić. Dzięki reCAPTCHA z Google zazwyczaj nie musimy zawracać sobie głowy takimi puzzlami. W większości przypadków wystarczy po prostu zaznaczyć to pole i potwierdzić, że nie jesteś botem. W nowej wersji Invisible reCAPTCHA nie trzeba nawet zaznaczać. Jak to dokładnie działa, a w szczególności jakie dane są wykorzystywane w tym celu, dowiedzą się Państwo w ramach niniejszej polityki prywatności.

Co to jest ReCAPTCHA?

reCAPTCHA jest darmową usługą firmy Captcha od Google, która chroni strony internetowe przed spamem i nadużyciami ze strony osób, które nie są ludzkimi użytkownikami. Usługa ta jest najczęściej wykorzystywana przy wypełnianiu formularzy w Internecie. Usługa captcha jest rodzajem automatycznego testu turingowego, który ma zapewnić, że działanie w Internecie jest wykonywane przez człowieka, a nie przez bota. W klasycznym teście Turinga (nazwanym na cześć informatyka Alana Turinga) człowiek określa różnicę między botem a człowiekiem. W przypadku Captchas jest to również wykonywane przez komputer lub program komputerowy. Klasyczne Captchas pracują z małymi zadaniami, które są łatwe do rozwiązania dla ludzi, ale mają znaczne trudności dla maszyn. Dzięki reCAPTCHA nie musisz już aktywnie rozwiązywać zagadek. Narzędzie wykorzystuje nowoczesne techniki ryzyka, aby odróżnić ludzi od botów. Tutaj wystarczy zaznaczyć pole tekstowe "Nie jestem robotem" lub z niewidzialnym reCAPTCHA nawet to nie jest już konieczne. Dzięki reCAPTCHA, element JavaScript jest zintegrowany z kodem źródłowym, a następnie narzędzie działa w tle i analizuje zachowanie użytkownika. Na podstawie tych działań użytkownika, program oblicza tzw. wynik captcha. Google używa tego wyniku do obliczenia prawdopodobieństwa, że jesteś człowiekiem jeszcze przed wejściem na captcha. reCAPTCHA lub captchas w ogóle są zawsze używane, gdy boty mogą manipulować lub nadużywać pewnych działań (takich jak rejestracje, ankiety, itp.).

Dlaczego używamy reCAPTCHA na naszej stronie?

Chcemy tylko witać na naszej stronie ludzi z krwi i kości. Boty lub różnego rodzaju oprogramowanie antyspamowe mogą pozostać w domu. Dlatego robimy wszystko, co w naszej mocy, aby się chronić i oferować najlepszą możliwą przyjazność dla użytkownika. Z tego powodu wykorzystujemy Google reCAPTCHA z firmy Google. Możemy więc być całkiem pewni, że pozostaniemy stroną "wolną od botów". Dzięki zastosowaniu reCAPTCHA dane są przekazywane do Google w celu ustalenia, czy naprawdę jesteś człowiekiem. reCAPTCHA służy bezpieczeństwu naszej strony internetowej, a tym samym Twojemu bezpieczeństwu. Na przykład, bez reCAPTCHA, może się zdarzyć, że bot zarejestruje podczas rejestracji jak najwięcej adresów e-mail, aby "spamować" fora lub blogi z niepożądanymi treściami reklamowymi. Dzięki reCAPTCHA możemy uniknąć takich ataków botów.

Które dane są przechowywane przez ReCAPTCHA?

reCAPTCHA zbiera dane osobowe od użytkowników w celu ustalenia, czy działania na naszej stronie rzeczywiście pochodzą od ludzi. Oznacza to, że adres IP i inne dane, których Google potrzebuje do usługi reCAPTCHA, mogą zostać wysłane do Google. Adresy IP są prawie zawsze skracane w państwach członkowskich UE lub innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim dane trafią na serwer w USA. Adres IP nie jest łączony z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google, chyba że użytkownik zaloguje się na swoje konto Google podczas korzystania z usługi reCAPTCHA. Po pierwsze, algorytm reCAPTCHA sprawdza, czy pliki cookie Google z innych usług Google (YouTube, Gmail, itp.) są już umieszczone w Twojej przeglądarce. Następnie reCAPTCHA ustawia dodatkowy plik cookie w twojej przeglądarce i robi zrzut okna twojej przeglądarki.

Poniższa lista zebranych danych dotyczących przeglądarki i użytkownika nie jest kompletna. Są to raczej przykłady danych, które, według naszej wiedzy, są przetwarzane przez Google.

– Link referencyjny (adres strony, z której pochodzi odwiedzający)
– Adres IP (np. 256.123.123.1)
– Informacje o systemie operacyjnym (oprogramowaniu, które umożliwia pracę na komputerze). Znane systemy operacyjne to Windows, Mac OS X lub Linux)
– Cookies (małe pliki tekstowe, które przechowują dane w Twojej przeglądarce)
– Zachowanie myszy i klawiatury (każda czynność wykonywana za pomocą myszy lub klawiatury jest zapisywana)
– Ustawienia daty i języka (jaki język lub datę masz zaprogramowaną na komputerze)
– Wszystkie obiekty Javascript (JavaScript to język programowania, który umożliwia dostosowanie stron internetowych do potrzeb użytkownika. Obiekty JavaScript mogą zbierać wszystkie rodzaje danych pod jedną nazwą)
– Rozdzielczość ekranu (pokazuje, z ilu pikseli składa się obraz)

Nie ulega wątpliwości, że Google wykorzystuje i analizuje te dane jeszcze przed kliknięciem na pole wyboru "Nie jestem robotem". W przypadku wersji Invisible reCAPTCHA nawet zaznaczanie jest pomijane, a cały proces rozpoznawania przebiega w tle. Ile i jakiego rodzaju dane dokładnie przechowuje Google, nie jest dokładnie znane Google.

Następujące pliki cookie są używane przez reCAPTCHA: Tutaj odnosimy się do wersji demonstracyjnej reCAPTCHA Google pod adresem www.google.com/recaptcha/api2/demo. Wszystkie te pliki cookie wymagają unikalnego identyfikatora do celów śledzenia. Oto lista plików cookie, które Google reCAPTCHA ustawiło w wersji demonstracyjnej

Nazywa się IDE
Wartość: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-331599549805-8
Cel: Ten plik cookie jest ustawiany przez DoubleClick (będący również własnością Google) w celu rejestracji i raportowania działań użytkownika na stronie internetowej w zakresie obsługi reklam. Pozwala to na zmierzenie skuteczności reklamy i podjęcie odpowiednich działań optymalizacyjnych. IDE jest przechowywane w przeglądarkach pod domeną doubleclick.net.
Data ważności: po roku

Nazywa się: 1P_JAR
Wartość: 2019-5-14-12
Cel: Ten plik cookie gromadzi dane statystyczne na temat wykorzystania strony i konwersji środków. Konwersja ma miejsce na przykład, gdy użytkownik staje się kupującym. Plik cookie jest również używany do wyświetlania użytkownikom odpowiednich reklam. Co więcej, plik cookie może być używany w celu uniemożliwienia użytkownikowi zobaczenia tego samego ogłoszenia więcej niż raz.
Data ważności: po jednym miesiącu

Nazywa się: ANID
Wartość: U7j1v3dZa3315995498050xgZFmiqWppRWKOr
Cel: Nie mogliśmy uzyskać zbyt wielu informacji o tym cookie. Polityka prywatności Google wymienia pliki cookie w związku z "cookies reklamowymi" takimi jak "DSID", "FLC", "AID", "TAID". ANID jest przechowywany w domenie google.com.
Data ważności: po 9 miesiącach

Nazywa się: ZGODA
Wartość: YES+AT.de+20150628-20-0
Cel Plik cookie przechowuje status zgody użytkownika na korzystanie z różnych usług Google. ZGODA wykorzystywana jest również do celów bezpieczeństwa, weryfikacji użytkowników, zapobiegania nieuczciwemu wykorzystywaniu danych uwierzytelniających oraz ochrony danych użytkowników przed nieautoryzowanymi atakami.
Data ważności: po 19 latach

Nazywa się: NID
Wartość: 0WmuWqy331599549805zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Cel: NID jest używany przez Google do dopasowywania reklam do twojej wyszukiwarki Google. Google używa pliku cookie do "zapamiętywania" najczęściej wprowadzanych przez Ciebie zapytań wyszukiwania lub Twojej poprzedniej interakcji z reklamami. Więc zawsze dostajesz niestandardowe reklamy. Plik cookie zawiera unikalny identyfikator służący do gromadzenia preferencji użytkownika do celów reklamowych.
Data ważności: po 6 miesiącach

Nazywa się DV
Wartość: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc331599549805-4
Cel: Jak tylko zaznaczysz pole wyboru "Nie jestem robotem", ten plik cookie zostanie ustawiony. Plik cookie jest używany przez Google Analytics do personalizacji reklamy. DV gromadzi informacje w formie anonimowej i służy również do wyróżniania użytkowników.
Data ważności: po 10 minutach

Uwaga: To wyliczenie nie może być kompletne, bo Google, zgodnie z doświadczeniem, zawsze zmienia wybór swoich ciasteczek.

Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

Poprzez wstawienie reCAPTCHA, dane są przenoszone od Ciebie na serwer Google. Miejsce, w którym dane te są przechowywane, nie jest jasno pokazane przez Google, nawet po wielokrotnych prośbach. Nie otrzymawszy potwierdzenia od Google, można założyć, że dane takie jak interakcja z myszą, czas spędzony na stronie lub ustawienia językowe są przechowywane na europejskich lub amerykańskich serwerach Google. Adres IP, który Twoja przeglądarka przesyła do Google, z reguły nie jest łączony z innymi danymi Google z innych usług Google. Jeśli jednak będziesz zalogowany na swoje konto Google podczas korzystania z wtyczki reCAPTCHA, dane te zostaną połączone. Zastosowanie mają różne polityki prywatności Google.

Jak mogę usunąć moje dane lub zapobiec ich zatrzymaniu?

Jeśli nie chcesz, aby jakiekolwiek informacje o tobie lub twoim zachowaniu były wysyłane do Google, musisz całkowicie wylogować się z Google i usunąć wszystkie pliki cookie Google, zanim odwiedzisz naszą stronę internetową lub skorzystasz z oprogramowania reCAPTCHA. Zasadniczo dane te są automatycznie przekazywane do Google, gdy tylko użytkownik odwiedzi naszą stronę internetową. Aby ponownie usunąć te dane, należy skontaktować się z obsługą techniczną Google pod adresem support.google.com/?hl=pl&tid=331599549805.

Dlatego podczas korzystania z naszej strony internetowej użytkownik wyraża zgodę na automatyczne gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google LLC i jej agentów.

Więcej o reCAPTCHA można dowiedzieć się na stronie rozwoju Google pod adresem developers.google.com/recaptcha/. Google zajmie się bardziej szczegółowo rozwojem technicznym reCAPTCHA, ale nie znajdzie tam szczegółowych informacji na temat przechowywania danych i kwestii związanych z ochroną danych. Dobry przegląd podstawowych sposobów wykorzystywania danych w Google można znaleźć w firmowej polityce prywatności pod adresem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Źródło: Stworzone z generatorem ochrony danych AdSimple we współpracy z bauenwir.de.

Bing Ads

Podstawy – Na stronie internetowej używamy Bing Ads, technologii firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft ustawia plik cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli użytkownik uzyskał dostęp do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy Microsoft bing. Pozwala nam to stwierdzić, że odwiedzający stronę został przekierowany za pośrednictwem ogłoszenia. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia pseudonimowych profili użytkowników, które są wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników i wyświetlania reklam. Dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika nie są jednak przetwarzane.

Jeśli nie chcesz, aby Microsoft mógł przetwarzać informacje o Twoim zachowaniu, możesz odrzucić niezbędne pliki cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

Funkcja opt-out – Można również zrezygnować z analizy kontaktując się bezpośrednio z firmą Microsoft poprzez link account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=pl-PL.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk firmy Microsoft i Bing Ads w zakresie ochrony prywatności oraz korzystania z plików cookie, należy odwiedzić stronę internetową firmy Microsoft pod adresem privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement/.

Criteo

Podstawy – Na naszej stronie internetowej bett1.pl korzystamy z usługi technologicznej Criteo GmbH. W ramach usługi są gromadzone i przechowywane w celach marketingowych anonimizowane informacje o zachowaniu się użytkowników strony internetowej podczas serfowania. Te dane są zapisywane w plikach cookie na komputerze odwiedzającego. Spółka Criteo GmbH na podstawie algorytmu analizuje anonimowo zapisane zachowanie podczas serfowania, a następnie może wyświetlać na innych strony internetowych ukierunkowane polecenia produktów (tzw. publisher) jako spersonalizowane banery reklamowe. Te dane nie się używane do osobistej identyfikacji Państwa jako odwiedzającego nasze strony internetowe. Zebrane dane są używane jedynie do celów ulepszenia oferty. Inne wykorzystywanie lub przekazywanie tych informacji osobom trzecim nie ma miejsca.

Więcej informacji na temat zastosowanej technologii zawierają Postanowienia o ochronie danych spółki Criteo GmbH pod adresem: criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/.

Funkcja wyłączania obsługi plików cookie – Mogą Państwo uniemożliwić anonimowa analizę Państwa zachowania podczas serfowania na naszych stronach internetowych, wypisując się z usługi technicznej Criteo GmbH przez ustawienie znaku odhaczenia w polu „opt out” pod adresem: criteo.com/privacy/.

Hotjar

Ta strona internetowa używa Hotjar - usługi analizy aktywności internetowej Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta („Hotjar“). Hotjar używa plików cookie. Informacje wygenerowane przez pliki cookie o korzystaniu przez Państwa ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Hotjar i tam przechowywane. Hotjar będzie korzystał z tych informacji, w celu przygotowania analiz dotyczących korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, zestawień, raportów o aktywnościach na tej stronie internetowej. Zapisywane będą szczególnie: Adres IP w formie zanonimizowanej; oglądane strony internetowe i wzory poruszania się po tych stronach; liczba i pozycja kliknięć linków; typ przeglądarki i wersja; rozmiar ekranu używanego urządzenia końcowego.

Niezapisywane są według informacji Hotjar dane osobowe lub poruszanie się po stronach profilowych zawierających dane osobowe. Szczególnie adresy IP według informacji Hotjar są przechowywane tylko w formie anonimizowanej. Więcej informacji na temat ochrony danych i usług Hotjar zawiera Oświadczenie o ochronie danych Hotjar: hotjar.com/privacy/. Ponadto firma Hotjar daje możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu danych za pośrednictwem plików cookie w przyszłości poprzez zachowanie funkcji przeglądarek „Do Not Track”. Więcej na temat, w jaki sposób ją aktywować znajduje się tutaj: hotjar.com/opt-out/.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby firma Hotjar korzystała z informacji o Państwa zachowaniu w sposób opisany powyżej, zasadniczo mogą Państwo dezaktywować wymagane do tego procesu automatyczne ustawienia plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

Ponadto korzystamy z możliwości dostarczonej przez firmę Hotjar zostawiania anonimowych informacji zwrotnych przez użytkowników tzw. „Feedback Polls”. Osoby odwiedzające stronę internetową mogą przy użyciu tej funkcji zostawiać informację zwrotną o naszej stronie internetowej, bez podawania danych osobowych. Częściowo mogą Państwo jako użytkownik również mieć możliwość przekazania do nas dobrowolnie wiadomości z informacją zwrotną. Jeżeli wiadomość ta zawierałaby dane osobowe (np. Państwa nazwisko), wtedy będziemy przetwarzać te dane jedynie do celu analizy informacji zwrotnej i do ewentualnego kontaktu z Państwem w sprawie informacji zwrotnej.

Przetwarzanie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

bett1 nie przetwarza poza przypadkami opisanymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych żadnych danych osobowych poza zakresem stosowania Europejskiej dyrektywy o ochronie danych.

Prawa osób, których dane dotyczą i wycofanie zgody

"Ogólne rozporządzenie o ochronie danych gwarantuje Państwu pewne prawa, których mogą Państwo dochodzić wobec nas. Mają Państwo prawo:

– żądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Państwa i jeżeli tak, bliższych okoliczności przetwarzania danych (art. 15 RODO: Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą),

– niezwłocznego żądania od nas sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Państwa. Równocześnie, uwzględniając cele przetwarzania, mają Państwo również prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – także w drodze uzupełniającego oświadczenia (art. 16 RODO: Prawo do sprostowania),

– żądania od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa (art. 17 RODO: Prawo do usunięcia),

– żądania od nas ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO: Prawo do ograniczenia przetwarzania),

– w przypadku przetwarzania na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy, otrzymania danych osobowych dotyczących Państwa, które dostarczyli nam Państwo, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie i przekazania tych danych przez nas innemu administratorowi bez przeszkód lub przekazania tych danych bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe (art. 20 RODO; Prawo do przenoszenia danych),

– z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji złożyć w każdym czasie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 21 RODO: Prawo do sprzeciwu),

– wnieść w każdym czasie skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim miejsca swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza niniejsze rozporządzenie (art. 77 RODO w związku z § 19 BDSG [Bundesdatenschutzgesetz - Federalna ustawa o ochronie danych]: Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego).

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody, mają Państwo w końcu prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wszystkie operacje przetwarzania danych przeprowadzone do momentu Państwa wycofania pozostają w tym przypadku zgodne z prawem. W tym celu mogą Państwo po prostu kliknąć link zawarty w każdej wiadomości e-mail i się wyrejestrować z usługi e-mail lub przesłać wiadomość na adres [email protected] Jeżeli poinformują nas Państwo w tej wiadomości, że nie chcą otrzymywać wiadomości e-mail w przyszłości, nie będziemy przesyłać już żadnych wiadomości na podany przez Państwa adres e-mail. Nie narusza to prawa do wysyłania wiadomości e-mail do Państwa w celu wykonania ewentualnej zawartej z Państwem umowy."

Stan: 26 listopada 2020 r.