Ochrona danych osobowych

Cieszymy się z Państwa odwiedzin na stronie www.bett1.pl i dziękujemy za zainteresowanie. Ochrona Państwa strefy prywatnej podczas korzystania z naszej strony internetowej jest dla nas ważna.

Przy pomocy niniejszego Oświadczenia o ochronie danych osobych szczegółowo informujemy naszych użytkowników o rodzaju, zakresie i celach zbierania i wykorzystywania danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych (administratorem) w opisanym tutaj zakresie jest spółka bett1.de GmbH (bett1), reprezentowana przez Prezes Zarządu Adama Szpyta, Tauentzienstr. 11, 10789 Berlin.

Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem mailowym [email protected] lub pisząc na adres pocztowy z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Prosimy o poświęcenie chwilę czasu i zapoznanie się z następującymi informacjami dot. postępowania i ochrony Państwa danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Przestrzegamy ustawowych przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG), Telemediengesetz (TMG), Kodeksu społecznego X (SGB X) i innych przepisów dot. ochrony danych. Przeprowadzamy następujące operacje przetwarzania danych:

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez firmę bett1

Pliki dziennika — Użytkownicy mogą odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania specjalnych danych na temat swojej osoby. Podczas każdego wejścia na naszą stronę nasze serwery generują uwarunkowane przez system logi danych użytkownika. Poniższe dane zostaną przekazane przez określoną przeglądarkę internetową i zapisane do plików dziennika zwanych plikami dziennika serwerów: Data i czas zegarowy wywołania, nazwa wywołanego pliku, wielkość transferu danych, komunikat o pomyślnym wywołaniu, przeglądarka internetowa, domena wysyłająca zapytanie i adres IP komputera wysyłającego zapytanie. Te dane wykorzystujemy do zapewnienia bezawaryjnej pracy technicznej naszej strony internetowej, szczególnie do śledzenia błędów systemowych; są one usuwane najpóźniej 60 dni po pobraniu. Podstawą prawną tego przechowywania jest art. 6 ust. 1 f RODO.

Rejestracja — W przypadku użytkowników, którzy na naszej stronie internetowej utworzą konto użytkownika, pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy następujące dane osobowe: Imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Tych danych używamy tylko do utworzenia Państwa konta użytkownika, które będziemy utrzymywać na Państwa potrzeby i za pośrednictwem będziemy się z Państwem kontaktować w sprawach Państwa konta użytkownika. Na koncie użytkownika, w przypadku późniejszych zamówień, zostaną zapisane także Państwa dane kontaktowe (adres, numer faksu, numer telefonu; i każdorazowo adres do faktury i adres do wysyłki), Państwa dotychczasowe zamówienia i informacje o Państwa subskrypcji newslettera. Podstawą prawną dla tych operacji przechowywania jest z jednej strony art. 6 ust. 1 RODO, i z drugiej art. 6 ust. 1 f RODO, ponieważ mamy uzasadniony interes, aby poprzez zbieranie danych móc zaoferować bardziej ukierunkowaną pomoc lub uprościć realizację kolejnego zamówienia. Dane rejestracji usuwamy, jeżeli nie sfinalizowano żadnej transakcji zakupu, zasadniczo nie później niż pół roku po wyrejestrowaniu. W przypadku finalizacji transakcji zakupu/sprzedaży obowiązują następujące regulacje dot. zakupu/sprzedaży.

Zakup/sprzedaż — W przypadku klientów, którzy zamówią odpłatnie na naszej stronie internetowej jeden z oferowanych produktów, np. materac, zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy następujące dane osobowe: Adres e-mail, imię, nazwisko, ulica i numer domu, ewentualnie dodatek adresowy, kraj, miasto, kod pocztowy, numer telefonu. Dodatkowo przetwarzamy, w zależności od wybranego przez Państwa środka płatniczego, także dane płatności, np. numer konta i numer identyfikacyjny/kod banku. Tych danych używamy do realizacji poczynionego przez Państwa zakupu, a więc szczególnie, przesłania do Państwa zamówionego produktu. W celu realizacji umowy przekazujemy, o ile to konieczne, Państwa dane osobowe zamówienia osobom trzecim (szczególnie dostawcom i pracownikom przetwarzającym ds. finansów). Podstawą prawną dla tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b RODO, oraz, ponieważ prawo podatkowe nakłada na nas obowiązki przechowywania dokumentacji, art. 6 ust. 1 c RODO. Usunięcie danych nastąpi, gdy dane te nie będą już nam potrzebne ze względów umownych lub względów prawa podatkowego, a więc nie wcześniej niż 10 lat po wydaniu materacy z magazynu/dostawie wychodzącej.

Newsletter — Dla użytkowników istnieje możliwość dobrowolnej subskrypcji newslettera otrzymywanego e-mailem. W tym przypadku przetwarzamy następujące dane osobowe, aby móc informować Państwa za pomocą mailowego newslettera o zbliżających się ofertach i promocjach w naszym sklepie internetowym: Nazwisko, imię i powiązany adres e-mail. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 a RODO. Usunięcie danych nastąpi po czterech latach od rezygnacji z subskrypcji newslettera.

Użytkownicy mogą zawsze zrezygnować z subskrypcji zamówionego newslettera ze skutkiem na przyszłość, np. przesyłając wiadomość e-mail z odwołaniem pod adres [email protected], wybierając po prostu link na końcu newslettera lub rezygnując z subskrypcji newslettera w strefie klienta. Podstawą prawną tego użytkowania jest art. 6 ust. 1 a RODO. Po rezygnacji z subskrypcji nie będziemy już używać danych do wysyłania newsletterów, lecz tylko jeszcze do celów dokumentacyjnych/dowodowych lub obrony prawnej po podniesieniu roszczeń z tytułu wysyłania newsletterów (art. 6 ust. 2 f RODO).

Do wysyłki naszego newslettera do klientów korzystamy z technicznego usługodawcy MailChimp. MailChimp jest ofertą firmy Rocket Science Group, LLC, 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA (MailChimp). Jeżeli zapiszą się Państwo do subskrypcji naszego newslettera, dane, które wtedy Państwo przekażą, zostaną przesłane do MailChimp i tam zapisane. MailChimp oferuje bogate możliwości analizy korzystania z newslettera. Te analizy odnoszą się do grup i nie używamy ich do analiz indywidualnych. Ponadto usługodawca MailChimp korzysta z narzędzia Analysetool Google Analytics i wstawia je częściowo do newslettera. MailChimp gwarantuje przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem europejskim w następującej klauzuli umownej: https://mailchimp.com/help/about-mailchimp-and-the-gdpr/. Więcej informacji o usługodawcy MailChimp oraz ochronie danych w MailChimp na stronie: mailchimp.com/legal/privacy/.

Opinie — Zadowolenie klientów z naszych produktów oraz usług jest dla nas bardzo ważne. Dla potrzeb zapytania o Państwa zadowolenie jest możliwe, że będziemy kontaktować się z Państwem, korzystając z jednoznacznego numeru zamówienia z zamówienia oraz Państwa imienia i nazwiska i adresu mailowego, które udostępnili nam Państwo w procesie zamówienia. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 f RODO.

Do wysyłki e-maili korzystamy z ofert technicznych usługodawców Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5th floor, DK-1112 Kopenhaga, Dania, spółki Trusted Shops GmbH, Colonius Carré, Subbelrather Straße 15c, 50823 Kolonia, Niemcy oraz MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA.

Komunikacja mailowa — Do wysyłania potwierdzeń zamówień, faktur, instrukcji obsługi i potwierdzeń wysyłki używamy systemu poczty elektronicznej MailChimp poprzez Mandrill, The Rocket Science Group, LLC, 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA. MMailChimp gwarantuje przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem europejskim w następującej klauzuli umownej: https://mailchimp.com/help/about-mailchimp-and-the-gdpr/. Więcej informacji na temat MailChimp i ochrony danych osobowych w MailChimp można znaleźć tutaj: mailchimp.com/legal/privacy/. Proces przesyłania tych dokumentów odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 b RODO. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1f RODO realizujemy proces wysyłki instrukcji obsługi, aby zapewnić naszym klientom prosty, przyjazny dla środowiska i uniwersalny dostęp do instrukcji obsługi Państwa produktu.

Aby jak najlepiej służyć potrzebom naszych klientów, nasz dział obsługi klienta korzysta z systemu biletowego Zendesk firmy Zendesk, Inc. 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA. Uzgodniliśmy z firmą Zendesk, Inc. przestrzeganie standardowych klauzul UE o ochronie danych (SCC). Zendesk gwarantuje przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem europejskim (BCR Processor Policy) w poniższej klauzuli umownej: https://d1eipm3vz40hy0.cloudfront.net/pdf/ZENDESK%20-%20BCR%20Processor%20Policy.pdf. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji określonego przez Państwa żądania. Twoje dane, jak również historia wiadomości, będą przechowywane w celu późniejszego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Zendesk można znaleźć na stronie zendesk.com/company/privacy/.

Formularz kontaktowy — Aby ułatwić naszym klientom kontakt z nami, oferujemy na naszej stronie internetowej formularz kontaktowy. Twoje zapytanie, imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu mogą zostać przeniesione do systemu ticketowego w celu przetworzenia. W tym celu wymagana jest Państwa wyraźna zgoda (art. 6 ust. 1 a RODO).

Zapytania e-mailowe — W razie jakichkolwiek pytań klienci mogą kontaktować się z naszym działem obsługi klienta ([email protected]). W tym przypadku przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo dobrowolnie udostępnili, wyłącznie w celu udzielenia jak najlepszej odpowiedzi na Państwa zapytanie i umożliwienia kontaktu (art. 6 ust. 1 b RODO, art. 6 ust. 1 f RODO).

CloudFlare — bett1 korzysta z funkcji CloudFlare przedsiębiorstwa CloudFlare, Inc., 665 3rd pc. #200, San Francisco, CA 94107, USA, aby zagwarantować wysoką dostępność strony internetowej. CloudFlare, Inc. gwarantuje przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem europejskim w następującej klauzuli umownej: https://www.cloudflare.com/enterpriseterms/. Dzięki CloudFlare jesteśmy w stanie rozłożyć obciążenie serwera oraz wykryć i odeprzeć ataki na nasze oferty. Komunikacja sieciowa pomiędzy Tobą a www.bett1.pl jest również kierowana i analizowana technicznie poprzez sieć CloudFlare. Aby zoptymalizować rozkład obciążenia, CloudFlare może zapisywać pliki cookie na Twoim urządzeniu. Proces ten ma na celu zapewnienie jak najsprawniejszego działania naszej strony internetowej, a wymagane do tego dane osobowe, takie jak adres IP lub ID pliku cookie, są przetwarzane wyłącznie w tym celu (art. 6 ust. 1 f RODO). Cloudflare gromadzi również dane statystyczne dotyczące odwiedzin tej strony. Dane dostępowe obejmują: Nazwa odwiedzanej strony internetowej, plik, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym dostępie, używana przeglądarka i system operacyjny, adres URL poprzednio odwiedzanej strony internetowej, adres IP i powiązany dostawca usług. Cloudflare wykorzystuje dane z dziennika do analizy statystycznej na potrzeby obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i prywatności w CloudFlare można znaleźć na stronie cloudflare.com/security-policy/.

Informacja dotyczące bezpieczeństwa

Nieustannie pracujemy nad tym, aby wyczerpać wszystkie możliwości techniczne i organizacyjne dla ochrony danych osobowych naszych klientów przed dostępem osób nieuprawnionych. Jednak komunikacja drogą mailową niesie ze sobą ryzyka, których nie da się zupełnie wykluczyć. Do potrzeb informacji poufnych polecamy Państwu drogę pocztową.

Informacje na temat plików cookie

Aby uczynić wizytę na naszej stronie jak najbardziej atrakcyjną i umożliwić korzystanie z pewnych funkcji, stosujemy na naszej stronie internetowej i na kilku podstronach tak zwane "cookies". Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej witrynę i które pozwalają nam rozpoznać osobę odwiedzającą witrynę przy ponownym odwiedzeniu naszej strony. Pliki cookie są wykorzystywane w celu uczynienia strony bardziej przyjazną dla użytkownika i ogólnie bardziej efektywną.

Na zlecenie operatora tej strony internetowej, informacje te są wykorzystywane do oceny korzystania z witryny internetowej, do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Pseudonimowe profile użytkowników nie są łączone z danymi osobowymi posiadacza pseudonimu bez wyraźnej zgody osoby zainteresowanej, która musi być podana oddzielnie.

W bett1.pl korzystanie z cookies wymaga najpierw zgody użytkownika i jednoznacznego porozumienia zgodnie z § 6 ust. 1 lit. a RODO. Jedynym wyjątkiem są niezbędne pliki cookie, które gwarantują wyłącznie działanie strony internetowej. Są one zatem przetwarzane zgodnie z artykułem. 6, ust. 1 lit. f RODO. Niniejsza strona internetowa korzysta z następujących dostawców plików cookie, których zakres i funkcjonalność zostały wyjaśnione poniżej. Szczegóły dotyczące wszystkich plików cookie znajdują się w poniższej tabeli.

Magento

Proces za pośrednictwem Magento służy temu, aby nasza oferta internetowa działała w najlepszy możliwy sposób. Dane takie jak adres IP i identyfikacja plików cookie są przechowywane i przetwarzane wyłącznie w tym celu. Dane są przechowywane przez okres do 30 dni.

Cloudflare

Proces poprzez Cloudflare służy temu, aby nasza oferta internetowa działała w najlepszy możliwy sposób. Używany plik cookie służy do identyfikacji poszczególnych użytkowników za wspólnym adresem IP oraz do zastosowania ustawień bezpieczeństwa do każdego z nich. Ten plik cookie nie przechowuje żadnych danych osobowych, a jedynie ocenia i przetwarza je w tym celu. Wszystkie dane są przechowywane przez okres do 30 dni.

Google Analytics

Podstawowe zasady - strona bett1.pl korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. ("Google"). Google Analytics tworzy profile użytkowania, które są wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników. Są one oceniane i wykorzystywane na wszystkich stronach w celu ulepszenia i dostosowania naszej oferty do Państwa potrzeb. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim to nastąpi. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Dane są przechowywane przez okres do trzech miesięcy. Wymaga to jednak najpierw Państwa uprzedniej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony. Użytkownik może również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez niego z witryny (łącznie z adresem IP) przez Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, korzystając z odpowiednich ustawień pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl oraz instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem

Funkcja Opt-out - Użytkownicy mają możliwość uniemożliwienia Google Analytics zapisu danych poprzez kliknięcie Disable Google Analytics. Plik cookie z opcją "opt-out" został ustawiony tak, aby uniemożliwić zbieranie informacji o użytkowniku w przyszłości, gdy odwiedza on tę stronę.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć na stronie www.google.com/analytics/terms/pl.html lub pod adresem www.google.pl/intl/pl/policies/.

Zwracamy uwagę, że na stronie bett1.pl Google Analytics został rozszerzony o kod "anonymizeIp", aby zapewnić anonimowy zbiór adresów IP (tzw. IP-Masking).

Używamy również Google Analytics do oceny danych AdWords i podwójnego kliknięcia w ciasteczko dla celów statystycznych. Jeśli tego nie chcesz, możesz to wyłączyć za pomocą Menedżera Preferencji Reklam www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl.

Facebook

W bett1.pl korzystamy z usługi "Custom Website Audiences" z portalu społecznościowego Facebook. Usługa ta jest obsługiwana przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia, i pozwala nam na obsługę reklam do określonej grupy docelowej na Facebooku. Poprzez Facebook jesteśmy w stanie wyświetlać reklamy do określonej grupy docelowej. Zebrane w ten sposób dane są anonimowe, więc nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym będziemy Państwa informować zgodnie ze stanem naszej wiedzy. Facebook może połączyć te dane z Państwa kontem na Facebooku i wykorzystać je również do własnych celów reklamowych, zgodnie z wytycznymi Facebooka dotyczącymi wykorzystania danych https://www.facebook.com/about/privacy/. Uzyskane w ten sposób dane są przechowywane przez okres do trzech miesięcy. Wymaga to jednak najpierw Państwa uprzedniej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich późniejszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, jak również na temat jego ustawień prywatności, można znaleźć w polityce prywatności Facebook, którą można znaleźć na stronie www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ oraz www.facebook.com/privacy/explanation. Jeśli chcesz sprzeciwić się korzystaniu z serwisu Facebook, możesz to zrobić (zrezygnować) pod adresem: www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Bing Ads

Podstawowe zasady - Na stronie internetowej używamy Bing Ads, technologii z Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft umieści plik cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli użytkownik trafił na naszą stronę za pośrednictwem reklamy Microsoft Bing. Reklamy bingowe mogą być użyte do określenia, czy osoba odwiedzająca stronę została przekierowana do bett1.com za pośrednictwem reklamy. Może to być wykorzystane do analizy zachowań gości. Nie przekazuje się żadnych danych osobowych. Informujemy tylko o tym, ile osób kliknęło na dane ogłoszenie, aby wejść na naszą stronę. Bing przechowuje zebrane dane przez okres do jednego roku. Można tego nie robić, wyłączając obsługę plików cookie w przeglądarce.

Funkcja Opt-out - Dodatkowo, można sprzeciwić się analizie bezpośrednio z firmy Microsoft poprzez link choice.microsoft.com/pl-pl/opt-out. Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk firmy Microsoft w zakresie ochrony prywatności oraz korzystania z plików cookie przez Microsoft i Bing Ads, należy odwiedzić witrynę internetową firmy Microsoft pod adresem privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

Microsoft Clarity

Nasza witryna korzysta z usług Microsoft Clarity, aby pomóc nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników i zoptymalizować naszą ofertę w tej witrynie. Technologia Clarity pomaga nam lepiej zrozumieć doświadczenia naszych użytkowników, na przykład, ile czasu spędzają na poszczególnych stronach, jak daleko przewijają strony i na które linki lub obszary klikają najczęściej. Informacje zwrotne od naszych użytkowników możemy wykorzystać do bardziej precyzyjnego dopasowania naszej oferty. Clarity wykorzystuje pliki cookie i inne technologie do zbierania informacji o zachowaniu naszych użytkowników i ich urządzeń końcowych, w szczególności adres IP urządzenia (jest rejestrowany i przechowywany tylko w formie zanonimizowanej), rozmiar ekranu, typ urządzenia, informacje o używanej przeglądarce, lokalizacja (tylko kraj). Clarity przechowuje te informacje w pseudonimizowanym profilu użytkownika, okres przechowywania wynosi 1 rok. Informacje te nie są wykorzystywane przez Clarity ani przez nas do identyfikacji poszczególnych użytkowników, ani nie są łączone z innymi danymi o poszczególnych użytkownikach. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Microsoft Clarity.

Microsoft Clarity, jako administrator danych, zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z DSGVO dla osób odwiedzających tę witrynę. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Microsoft Clarity lub o tym, w jaki sposób Microsoft może wykorzystywać Twoje dane, kliknij tutaj: https://privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement.

Criteo

Podstawowe zasady - Na naszej stronie internetowej bett1.pl korzystamy z serwisu technologicznego Criteo GmbH. Usługa ta analizuje zachowania osób odwiedzających stronę internetową i może wyświetlać rekomendacje dla konkretnych produktów, np. niestandardowe banery reklamowe na innych stronach internetowych. W tym celu gromadzone i przechowywane są anonimowe informacje o zachowaniach osób odwiedzających stronę internetową. Dane te są przechowywane w formie plików cookie na komputerze osoby odwiedzającej stronę. W żadnym wypadku dane te nie mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika jako osoby odwiedzającej nasze strony internetowe. Zebrane dane są wykorzystywane wyłącznie w celu ulepszenia naszych usług i nie są w żaden inny sposób wykorzystywane lub przekazywane osobom trzecim. Wymaga to jednak Państwa uprzedniej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 listu do RODO.

Więcej informacji na temat stosowanej technologii można znaleźć w polityce ochrony danych osobowych firmy Criteo GmbH pod adresem www.criteo.com/pl/privacy/corporate-privacy-policy/.

Funkcja Opt-out - Możesz sprzeciwić się anonimowej analizie Twojego zachowania podczas przeglądania naszych stron internetowych, rejestrując się w serwisie technicznym Criteo GmbH, umieszczając znak kontrolny w polu Opt-Out pod adresem: (www.criteo.com/pl/privacy/.

Hotjar

Ta strona korzysta z Hotjar, usługi analizy internetowej świadczonej przez Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta ("Hotjar"). Używamy Hotjar do oceny korzystania z witryny oraz do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie. W szczególności, adres IP jest zapisywany anonimowo, przeglądane strony internetowe i schematy ruchu na tych stronach lub liczba i pozycja kliknięć na linki. Pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia informacji o zachowaniu się osób odwiedzających stronę internetową i ich urządzeń końcowych, w szczególności adresu IP urządzenia. Informacje te są zbierane i przechowywane wyłącznie anonimowo. Ponadto zbierane są również informacje dotyczące wielkości ekranu, typu urządzenia, informacji o używanej przeglądarce i lokalizacji osoby odwiedzającej stronę. Wszystkie dane są przechowywane przez okres do jednego roku. Wymaga to jednak najpierw Państwa uprzedniej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych i Hotjar można znaleźć w polityce prywatności Hotjar: www.hotjar.com/privacy. Ponadto, Hotjar oferuje możliwość sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez cookie w przyszłości, obserwując funkcję "Nie śledź" przeglądarki. Jak aktywować tę funkcję, możesz dowiedzieć się tutaj: www.hotjar.com/opt-out.

Jeśli nie chcesz, aby Hotjar wykorzystywał informacje o Twoim zachowaniu, jak wyjaśniono powyżej, możesz generalnie wyłączyć automatyczne ustawianie cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Wykorzystujemy również możliwość oferowaną przez Hotjar do przeprowadzania ankiet anonimowych użytkowników za pomocą tzw. ankiet zwrotnych. Odwiedzający stronę mogą korzystać z tej funkcji, aby wyrazić swoją opinię o naszej stronie internetowej bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych. W niektórych przypadkach użytkownik może również mieć możliwość dobrowolnego wysłania do nas wiadomości zwrotnej. Jeśli ta wiadomość zawiera dane osobowe (np. Twoje imię i nazwisko), będziemy przetwarzać te dane wyłącznie w celu oceny informacji zwrotnej i, w razie potrzeby, skontaktowania się z Tobą w związku z Twoją opinią.

Matomo (Piwik)

Piwik służy do analizy zachowań gości. W celu ulepszenia naszej oferty i zaprojektowania jej zgodnie z Państwa potrzebami, dane są odpowiednio oceniane. Twój adres IP jest natychmiast anonimowy, abyś jako użytkownik pozostał anonimowy. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej nie są przekazywane osobom trzecim. Zebrane dane są przechowywane przez okres do jednego roku. Początkowo wymaga to jednak Państwa uprzedniej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Google reCAPTCHA

Naszym głównym celem jest zabezpieczenie i ochrona naszej strony internetowej dla Ciebie i dla nas w najlepszy możliwy sposób. Aby to zapewnić, korzystamy z usług Google reCAPTCHA firmy Google Inc. Dla regionu Europy, Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Irlandia) jest odpowiedzialna za wszystkie usługi Google. Dzięki reCAPTCHA możemy ustalić, czy naprawdę jesteś prawdziwym człowiekiem, a nie robotem lub innym oprogramowaniem spamującym. Przez spam rozumiemy wszelkie niepożądane informacje przesyłane do nas drogą elektroniczną. W przypadku klasycznej metody CAPTCHA, zazwyczaj trzeba rozwiązać zagadki tekstowe lub obrazkowe, aby je sprawdzić. Z Google reCAPTCHA nie musimy zawracać ci głowy takimi zagadkami. W większości przypadków wystarczy zaznaczyć to pole i potwierdzić, że nie jesteś robotem. Dzięki nowej wersji reCAPTCHA Invisible nie trzeba nawet zaznaczać. Jak dokładnie to działa, a zwłaszcza jakie dane są wykorzystywane do tego celu, dowiedzą się Państwo w ramach niniejszej polityki prywatności.

Co to jest reCAPTCHA?

reCAPTCHA jest darmową usługą captcha firmy Google, która chroni strony internetowe przed spamem i nadużyciami ze strony osób nie będących użytkownikami. Usługa ta jest najczęściej wykorzystywana przy wypełnianiu formularzy w Internecie. Usługa captcha jest rodzajem automatycznego testu Turinga, który ma na celu zapewnienie, że działanie w Internecie jest wykonywane przez człowieka, a nie przez bota. W klasycznym teście Turinga (nazwanym na cześć informatyka Alana Turinga) człowiek określa różnicę między robotem a człowiekiem. W przypadku Captchas, jest to również wykonywane przez komputer lub program komputerowy. Klasyczne Captchas pracują z małymi zadaniami, które są łatwe do rozwiązania dla ludzi, ale mają znaczne trudności dla maszyn. Dzięki reCAPTCHA nie musisz już aktywnie rozwiązywać zagadek. Narzędzie wykorzystuje nowoczesne techniki ryzyka, aby odróżnić ludzi od botów. Tutaj wystarczy zaznaczyć pole tekstowe "Nie jestem robotem" lub z niewidzialnym reCAPTCHA nawet to nie jest już konieczne. Dzięki reCAPTCHA, element JavaScript jest zintegrowany z kodem źródłowym, a następnie narzędzie działa w tle i analizuje zachowanie użytkownika. Na podstawie tych działań użytkownika, program oblicza tzw. wynik captcha. Google używa tego wyniku do obliczenia prawdopodobieństwa, że jesteś człowiekiem jeszcze przed wejściem w captcha. reCAPTCHA lub captchas w ogóle są zawsze używane, gdy boty mogą manipulować lub nadużywać pewnych działań (takich jak logowanie, ankiety, itp.).

Dlaczego używamy reCAPTCHA na naszej stronie?

Chcemy tylko powitać prawdziwych ludzi po naszej stronie. Boty i wszelkiego rodzaju oprogramowanie antyspamowe nie są mile widziane. Dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby się chronić i oferować najlepszą możliwą łatwość obsługi. Z tego powodu wykorzystujemy Google reCAPTCHA z firmy Google. Więc możemy być całkiem pewni, że nadal jesteśmy stroną typu "no bot". Dzięki zastosowaniu reCAPTCHA dane są przekazywane do Google w celu ustalenia, czy naprawdę jesteś człowiekiem. reCAPTCHA służy bezpieczeństwu naszej strony internetowej, a tym samym Twojemu bezpieczeństwu. Na przykład, bez reCAPTCHA, może się zdarzyć, że bot zarejestruje podczas rejestracji jak najwięcej adresów e-mail, na "spam" fora lub blogi z niepożądanymi treściami reklamowymi. Dzięki reCAPTCHA możemy zapobiec takim atakom botów.

Jakie dane są przechowywane przez reCAPTCHA?

reCAPTCHA zbiera dane osobowe od użytkowników w celu ustalenia, czy działania na naszej stronie internetowej rzeczywiście dotyczą ludzi. W ten sposób adres IP i inne dane, których Google potrzebuje do usługi reCAPTCHA, mogą zostać wysłane do Google. Adresy IP są prawie zawsze skracane w krajach członkowskich UE lub innych krajach, które podpisały umowę o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim dane te znajdą się na serwerze w USA. Adres IP nie jest łączony z innymi danymi przechowywanymi przez Google, chyba że użytkownik zalogował się na swoje konto Google podczas korzystania z usługi reCAPTCHA. Po pierwsze, algorytm reCAPTCHA sprawdza, czy pliki cookie Google z innych usług Google (YouTube, Gmail, itp.) są już umieszczone w Twojej przeglądarce. Następnie reCAPTCHA ustawia dodatkowy plik cookie w twojej przeglądarce i robi zrzut okna twojej przeglądarki.

Poniższa lista zebranych danych o przeglądarce i użytkowniku nie jest kompletna. Są to raczej przykłady danych, które według naszej najlepszej wiedzy są przetwarzane przez Google.

– URL referencyjny (adres strony, z której przyszedł gość) – Adres IP (np. 256.123.123.1) – Informacje o systemie operacyjnym (oprogramowanie, które umożliwia pracę na komputerze. Znane systemy operacyjne to Windows, Mac OS X lub Linux) – Cookies (małe pliki tekstowe, które przechowują dane w Twojej przeglądarce) – Zachowanie myszy i klawiatury (każda czynność wykonywana za pomocą myszy lub klawiatury jest zapisywana) – Ustawienia daty i języka (ustawiony język lub data są zapisywane na komputerze) – Wszystkie obiekty Javascript (JavaScript jest językiem programowania, który umożliwia dostosowanie stron internetowych do użytkownika. Obiekty JavaScript mogą zbierać wszystkie rodzaje danych pod jedną nazwą) – Rozdzielczość ekranu (pokazuje, ile pikseli znajduje się na obrazie)

Nie ulega wątpliwości, że Google wykorzystuje i analizuje te dane jeszcze przed kliknięciem na pole "Nie jestem robotem". W przypadku wersji Invisible reCAPTCHA nawet zaznaczanie jest pomijane, a cały proces rozpoznawania przebiega w tle. Dokładna ilość i rodzaj danych przechowywanych przez Google nie jest dokładnie znana.

Następujące pliki cookie są używane przez reCAPTCHA: Tutaj odnosimy się do wersji demonstracyjnej reCAPTCHA z Google pod adresem www.google.com/recaptcha/api2/demo. Wszystkie te pliki cookie wymagają unikalnego identyfikatora do celów śledzenia. Oto lista plików cookie, które Google reCAPTCHA ustawiło w wersji demonstracyjnej

NAZWA: IDE
Wartość: WqTUmlnmv_qXyi_DGNPLESKnRNrpgXoy1K-pAZtAkMbHI-331599549805-8
Cel: Ten plik cookie jest ustawiany przez DoubleClick (będący również własnością Google) w celu rejestrowania i raportowania działań użytkownika na stronie internetowej w zakresie obsługi reklam. Pozwala nam to mierzyć skuteczność reklamy i podejmować odpowiednie działania optymalizacyjne. IDE jest przechowywane w przeglądarkach pod domeną doubleclick.net.
Data wygaśnięcia: po upływie jednego roku

NAZWA: 1P_JAR
Wartość: 2019-5-14-12
Cele: Ten plik cookie gromadzi statystyki dotyczące wykorzystania strony internetowej i konwersji środków. Konwersja występuje na przykład, gdy użytkownik staje się kupującym. Plik cookie jest również używany do wyświetlania użytkownikom odpowiednich reklam. Ponadto plik cookie może być wykorzystany w celu uniemożliwienia użytkownikowi obejrzenia tego samego ogłoszenia więcej niż jeden raz.
Data wygaśnięcia: po jednym miesiącu

NAZWA: NID
Wartość: U7j1v3dZa3315995498050xgZFmiqWppRWKOr
Cel: Nie mogliśmy uzyskać zbyt wielu informacji o tym cookie.Polityka prywatności Google wymienia pliki cookie w odniesieniu do "cookies reklamowych" takich jak "DSID", "FLC", "AID", "TAID". ANID jest przechowywany w domenie google.com.
Data wygaśnięcia: po 9 miesiącach

NAZWA: ZGODA
Wartość: YES+AT.de+20150628-20-0
Cel: Plik cookie przechowuje status zgody użytkownika na korzystanie z różnych usług Google. Zgoda jest również wykorzystywana do celów bezpieczeństwa, weryfikacji użytkowników, zapobiegania nieuczciwemu wykorzystywaniu danych uwierzytelniających oraz do ochrony danych użytkowników przed nieautoryzowanymi atakami.
Data wygaśnięcia: po 19 latach

NAZWA: NID
Wartość: 0WmuWqy331599549805zILzqV_nmt3sDXwPeM5Q
Cel: NID jest używany przez Google do dopasowywania reklam do twojej wyszukiwarki Google. Google używa pliku cookie do "zapamiętywania" Twoich najczęstszych zapytań dotyczących wyszukiwania lub wcześniejszej interakcji z reklamami. Więc zawsze masz spersonalizowane reklamy. Plik cookie zawiera unikalny identyfikator służący do gromadzenia preferencji użytkownika do celów reklamowych.
Data wygaśnięcia: po 6 miesiącach

NAZWA: DV
Wartość: gEAABBCjJMXcI0dSAAAANbqc331599549805-4
Użyj: Jak tylko zaznaczysz pole "Nie jestem robotem", ten plik cookie zostanie ustawiony. Plik cookie jest używany przez Google Analytics do personalizacji reklamy. DV gromadzi informacje anonimowo i służy również do rozróżnienia użytkowników.
Data wygaśnięcia: po 10 minutach

Uwaga: Ta lista może być niekompletna, ponieważ z doświadczenia wiemy, że Google zawsze zmienia ustawienia plików cookie.

Jak długo i gdzie są przechowywane dane?

Po wprowadzeniu reCAPTCHA dane są przesyłane na serwer Google. Dokładne miejsce, w którym dane te są przechowywane, nie jest jasno pokazane Google, nawet po wielokrotnych prośbach. Bez potwierdzenia ze strony Google można założyć, że dane takie jak interakcja z myszą, czas strony internetowej lub ustawienia języka są przechowywane na europejskich lub amerykańskich serwerach Google. Adres IP, który Twoja przeglądarka przesyła do Google, z reguły nie jest łączony z innymi danymi Google z innych usług Google. Jeśli jednak uzyskasz dostęp do swojego konta Google podczas korzystania z wtyczki reCAPTCHA, dane te zostaną połączone. Zastosowanie mają różne polityki prywatności Google.

Jak mogę usunąć moje dane lub uniemożliwić ich przechowywanie?

Jeśli nie chcesz, aby jakiekolwiek dane o Tobie lub Twoim zachowaniu były przekazywane do Google, powinieneś całkowicie wylogować się z Google i usunąć wszystkie pliki cookie Google przed wejściem na naszą stronę internetową lub użyciem oprogramowania reCAPTCHA. Zasadniczo dane te są automatycznie przekazywane do Google, gdy tylko odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Aby ponownie usunąć te dane, należy skontaktować się z obsługą techniczną Google pod adresem support.google.com/?hl=pl&tid=331599549805.

Dlatego też, korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na automatyczne zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Google LLC i jej agentów.

Więcej o reCAPTCHA można dowiedzieć się na stronie rozwoju Google pod adresem developers.google.com/recaptcha/. Google wyjaśni tutaj bardziej szczegółowo rozwój techniczny reCAPTCHA, ale nie znajdziesz tam szczegółowych informacji na temat przechowywania danych i kwestii związanych z ochroną danych. Dobre podsumowanie podstawowego wykorzystania danych w Google można znaleźć we własnej polityce prywatności firmy pod adresem www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Źródło: Stworzony przy pomocy generatora prywatności AdSimple we współpracy z bauenwir.de.

Szczegóły dotyczące plików cookie używanych przez bett1.pl

Przetwarzanie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

bett1 nie przetwarza, poza przypadkami opisanymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych, żadnych danych osobowych poza zakresem stosowania Europejskiej dyrektywy o ochronie danych.

Prawa osób, których dane dotyczą i wycofanie zgody

"Ogólne rozporządzenie o ochronie danych gwarantuje Państwu pewne prawa, których mogą Państwo dochodzić wobec nas. Mają Państwo prawo:

– żądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Państwa i jeżeli tak, bliższych okoliczności przetwarzania danych (art. 15 RODO: Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą),

– niezwłocznego żądania od nas sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Państwa. Równocześnie, uwzględniając cele przetwarzania, mają Państwo również prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – także w drodze uzupełniającego oświadczenia (art. 16 RODO: Prawo do sprostowania),

– żądania od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa (art. 17 RODO: Prawo do usunięcia),

– żądania od nas ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO: Prawo do ograniczenia przetwarzania),

– w przypadku przetwarzania na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy, otrzymania danych osobowych dotyczących Państwa, które dostarczyli nam Państwo, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie i przekazania tych danych przez nas innemu administratorowi bez przeszkód lub przekazania tych danych bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe (art. 20 RODO; Prawo do przenoszenia danych),

– z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji złożyć w każdym czasie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 21 RODO: Prawo do sprzeciwu),

– wnieść w każdym czasie skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim miejsca swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza niniejsze rozporządzenie (art. 77 RODO w związku z § 19 BDSG [Bundesdatenschutzgesetz - Federalna ustawa o ochronie danych]: Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego).

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody, mają Państwo w końcu prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wszystkie operacje przetwarzania danych przeprowadzone do momentu Państwa wycofania pozostają w tym przypadku zgodne z prawem. W tym celu mogą Państwo po prostu kliknąć link zawarty w każdej wiadomości e-mail i się wyrejestrować z usługi e-mail lub przesłać wiadomość na adres [email protected] Jeżeli poinformują nas Państwo w tej wiadomości, że nie chcą otrzymywać wiadomości e-mail w przyszłości, nie będziemy przesyłać już żadnych wiadomości na podany przez Państwa adres e-mail. Nie narusza to prawa do wysyłania wiadomości e-mail do Państwa w celu wykonania ewentualnej zawartej z Państwem umowy."

Stan: 23 listopada 2021