Ochrona danych

Cieszymy się z Państwa odwiedzin na stronie www.bett1.pl i dziękujemy za zainteresowanie. Ochrona Państwa strefy prywatnej podczas korzystania z naszej strony internetowej jest dla nas ważna.

Przy pomocy niniejszego Oświadczenia o ochronie danych szczegółowo informujemy naszych użytkowników o rodzaju, zakresie i celach zbierania i wykorzystywania danych osobowych w związku z korzystaniem z naszych stron internetowych.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych (administratorem) w opisanym tutaj zakresie jest spółka bett1.de GmbH (bett1), reprezentowana przez Prezes Zarządu Adama Szpyta, Tauentzienstr. 11 in 10789 Berlin.

Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem mailowym [email protected] lub pisząc na adres pocztowy z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.

Prosimy o poświęcenie chwilę czasu i zapoznanie się z następującymi informacjami dot. postępowania i ochrony Państwa danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Przestrzegamy ustawowych przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), Federalnej ustawy o ochronie danych (BDSG), Telemediengesetz (TMG), Kodeksu społecznego X (SGB X) i innych przepisów dot. ochrony danych. Przeprowadzamy następujące operacje przetwarzania danych:

Zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez firmę bett1

Pliki dziennika — Użytkownicy mogą odwiedzać naszą stronę internetową bez podawania specjalnych danych na temat swojej osoby. Podczas każdego wejścia na naszą stronę nasze serwery generują uwarunkowane przez system logi danych użytkownika. Poniższe dane zostaną przekazane przez określoną przeglądarkę internetową i zapisane do plików dziennika zwanych plikami dziennika serwerów: Data i czas zegarowy wywołania, nazwa wywołanego pliku, wielkość transferu danych, komunikat o pomyślnym wywołaniu, przeglądarka internetowa, domena wysyłająca zapytanie i adres IP komputera wysyłającego zapytanie. Te dane wykorzystujemy do zapewnienia bezawaryjnej pracy technicznej naszej strony internetowej, szczególnie do śledzenia błędów systemowych; są one usuwane najpóźniej 60 dni po pobraniu. Podstawą prawną tego przechowywania jest art. 6 ust. 1 f RODO.

Rejestracja — W przypadku użytkowników, którzy na naszej stronie internetowej utworzą konto użytkownika, pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy następujące dane osobowe: Imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło. Tych danych używamy tylko do utworzenia Państwa konta użytkownika, które będziemy utrzymywać na Państwa potrzeby i za pośrednictwem będziemy się z Państwem kontaktować w sprawach Państwa konta użytkownika. Na koncie użytkownika, w przypadku późniejszych zamówień, zostaną zapisane także Państwa dane kontaktowe (adres, numer faksu, numer telefonu; i każdorazowo adres do faktury i adres do wysyłki), Państwa dotychczasowe zamówienia i informacje o Państwa subskrypcji newslettera. Podstawą prawną dla tych operacji przechowywania jest z jednej strony art. 6 ust. 1 RODO, i z drugiej art. 6 ust. 1 f RODO, ponieważ mamy uzasadniony interes, aby poprzez zbieranie danych móc zaoferować bardziej ukierunkowaną pomoc lub uprościć realizację kolejnego zamówienia. Dane rejestracji usuwamy, jeżeli nie sfinalizowano żadnej transakcji zakupu, zasadniczo nie później niż pół roku po wyrejestrowaniu. W przypadku finalizacji transakcji zakupu/sprzedaży obowiązują następujące regulacje dot. zakupu/sprzedaży.

Zakup/sprzedaż — W przypadku klientów, którzy zamówią odpłatnie na naszej stronie internetowej jeden z oferowanych produktów, np. materac, zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy następujące dane osobowe: Adres e-mail, imię, nazwisko, ulica i numer domu, ewentualnie dodatek adresowy, kraj, miasto, kod pocztowy, numer telefonu. Dodatkowo przetwarzamy, w zależności od wybranego przez Państwa środka płatniczego, także dane płatności, np. numer konta i numer identyfikacyjny/kod banku. Tych danych używamy do realizacji poczynionego przez Państwa zakupu, a więc szczególnie, przesłania do Państwa zamówionego produktu. W celu realizacji umowy przekazujemy, o ile to konieczne, Państwa dane osobowe zamówienia osobom trzecim (szczególnie dostawcom i pracownikom przetwarzającym ds. finansów). Podstawą prawną dla tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 b RODO, oraz, ponieważ prawo podatkowe nakłada na nas obowiązki przechowywania dokumentacji, art. 6 ust. 1 c RODO. Usunięcie danych nastąpi, gdy dane te nie będą już nam potrzebne ze względów umownych lub względów prawa podatkowego, a więc nie wcześniej niż 10 lat po wydaniu materacy z magazynu/dostawie wychodzącej.

Newsletter — Dla użytkowników istnieje możliwość dobrowolnej subskrypcji newslettera otrzymywanego e-mailem. W tym przypadku przetwarzamy następujące dane osobowe, aby móc informować Państwa za pomocą mailowego newslettera o zbliżających się ofertach i promocjach w naszym sklepie internetowym: Nazwisko, imię i powiązany adres e-mail. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 a RODO. Usunięcie danych nastąpi po czterech latach od rezygnacji z subskrypcji newslettera.

Użytkownicy mogą zawsze zrezygnować z subskrypcji zamówionego newslettera ze skutkiem na przyszłość, np. przesyłając wiadomość e-mail z odwołaniem pod adres [email protected], wybierając po prostu link na końcu newslettera lub rezygnując z subskrypcji newslettera w strefie klienta. Podstawą prawną tego użytkowania jest art. 6 ust. 1 a RODO. Po rezygnacji z subskrypcji nie będziemy już używać danych do wysyłania newsletterów, lecz tylko jeszcze do celów dokumentacyjnych/dowodowych lub obrony prawnej po podniesieniu roszczeń z tytułu wysyłania newsletterów (art. 6 ust. 2 f RODO).

Do wysyłki naszego newslettera do klientów korzystamy z technicznego usługodawcy MailChimp. MailChimp jest ofertą firmy Rocket Science Group, LLC, 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA (MailChimp). Jeżeli zapiszą się Państwo do subskrypcji naszego newslettera, dane, które wtedy Państwo przekażą, zostaną przesłane do MailChimp i tam zapisane. MailChimp oferuje bogate możliwości analizy korzystania z newslettera. Te analizy odnoszą się do grup i nie używamy ich do analiz indywidualnych. Ponadto usługodawca MailChimp korzysta z narzędzia Analysetool Google Analytics i wstawia je częściowo do newslettera. MailChimp uczestniczy w ramowym programie Tarczy Prywatności UE - USA Ministerstwa ds. Handlu USA i Komisji Europejskiej w sprawie zbierania, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z krajów członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tutaj można uzyskać informacje, jakie dane MailChimp zbiera w ramach programu ramowego Tarczy Prywatności UE - USA, przetwarza i wykorzystuje i dla jakich celów to się dzieje: privacyshield.gov/participant/. Więcej informacji o usługodawcy MailChimp oraz ochronie danych w MailChimp na stronie: mailchimp.com/legal/privacy/

Oceny — Zadowolenie klientów z naszych produktów oraz usług jest dla nas bardzo ważne. Dla potrzeb zapytania o Państwa zadowolenie jest możliwe, że będziemy kontaktować się z Państwem, korzystając z jednoznacznego numeru zamówienia z zamówienia oraz Państwa imienia i nazwiska i adresu mailowego, które udostępnili nam Państwo w procesie zamówienia. Podstawą prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 f RODO.

Do wysyłki e-maili korzystamy z ofert technicznych usługodawców Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5th floor, DK-1112 Kopenhaga, Dania, spółki Trusted Shops GmbH, Colonius Carré, Subbelrather Straße 15c, 50823 Kolonia oraz MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA.

Komunikacja mailowa — Do wysyłania potwierdzeń zamówień, faktur, instrukcji obsługi i potwierdzeń wysyłki używamy systemu poczty elektronicznej MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 512 Means St. Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA. MailChimp uczestniczy w Ramowym Programie Ochrony Prywatności UE-USA Departamentu Handlu USA i Komisji Europejskiej w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tutaj znajdą Państwo informacje o tym, jakie dane zbiera, przetwarza i wykorzystuje MailChimp w ramach unijnych i amerykańskich ram ochrony prywatności oraz do jakich celów to robi: privacyshield.gov/participant/. Więcej informacji na temat MailChimp i ochrony danych osobowych w MailChimp można znaleźć tutaj: mailchimp.com/legal/privacy/. Proces przesyłania tych dokumentów odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 b RODO. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 1f RODO realizujemy proces wysyłki instrukcji obsługi, aby zapewnić naszym klientom prosty, przyjazny dla środowiska i uniwersalny dostęp do instrukcji obsługi Państwa produktu.

Aby jak najlepiej służyć potrzebom naszych klientów, nasz dział obsługi klienta korzysta z systemu biletowego Zendesk firmy Zendesk, Inc. 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA. Zendesk, Inc. jest certyfikowany zgodnie z amerykańsko-europejską umową o ochronie prywatności, która zapewnia zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE (patrz: privacyshield.gov/list/. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu realizacji określonego przez Państwa żądania. Twoje dane, jak również historia wiadomości, będą przechowywane w celu późniejszego zapytania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Zendesk można znaleźć na stronie zendesk.com/company/privacy/.

Formularz kontaktowy — Aby ułatwić naszym klientom kontakt z nami, oferujemy na naszej stronie internetowej formularz kontaktowy. Twoje zapytanie, imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu mogą zostać przeniesione do systemu biletowego w celu przetworzenia. W tym celu wymagana jest Państwa wyraźna zgoda (art. 6 ust. 1 a RODO).

Zapytania e-mailowe — Klienci mogą kontaktować się z naszym działem obsługi klienta ([email protected]) w razie jakichkolwiek pytań. W tym przypadku przetwarzamy dane osobowe, które nam Państwo dobrowolnie udostępnili, wyłącznie w celu udzielenia jak najlepszej odpowiedzi na Państwa zapytanie i umożliwienia kontaktu (art. 6 ust. 1 b RODO, art. 6 ust. 1 f RODO).

CloudFlare — bett1 korzysta z funkcji CloudFlare przedsiębiorstwa CloudFlare, Inc., 665 3rd pc. #200, San Francisco, CA 94107, USA, aby zagwarantować wysoką dostępność strony internetowej. CloudFlare, Inc. jest certyfikowana na podstawie amerykańsko-europejskiej umowy o ochronie danych osobowych "Privacy Shield", która gwarantuje zgodność z poziomem ochrony danych obowiązującym w UE (patrz:privacyshield.gov/list/). Dzięki CloudFlare jesteśmy w stanie rozłożyć obciążenie serwera oraz wykryć i odeprzeć ataki na nasze oferty. Komunikacja sieciowa pomiędzy Tobą a www.bett1.pl jest również kierowana i analizowana technicznie poprzez sieć CloudFlare. Aby zoptymalizować rozkład obciążenia, CloudFlare może zapisywać pliki cookie na Twoim urządzeniu. Proces ten ma na celu zapewnienie jak najsprawniejszego działania naszej strony internetowej, a wymagane do tego dane osobowe, takie jak adres IP lub ID pliku cookie, są przetwarzane wyłącznie w tym celu (art. 6 ust. 1 f RODO). Cloudflare gromadzi również dane statystyczne dotyczące odwiedzin tej strony. Dane dostępowe obejmują: Nazwa odwiedzanej strony internetowej, plik, data i godzina dostępu, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym dostępie, używana przeglądarka i system operacyjny, adres URL poprzednio odwiedzanej strony internetowej, adres IP i powiązany dostawca usług. Cloudflare wykorzystuje dane z dziennika do analizy statystycznej na potrzeby obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa i prywatności w CloudFlare można znaleźć na stronie cloudflare.com/security-policy/.

Informacja dotyczące bezpieczeństwa

Nieustannie pracujemy nad tym, aby wyczerpać wszystkie możliwości techniczne i organizacyjne dla ochrony danych osobowych naszych klientów przed dostępem osób nieuprawnionych. Jednak komunikacja drogą mailową niesie ze sobą ryzyka, których nie da się zupełnie wykluczyć. Do potrzeb informacji poufnych polecamy Państwu drogę pocztową.

Informacje na temat plików cookie

Do celów korzystania z naszej strony internetowej używamy plików cookie. Cookie są to małe pliki tekstowe, które zapisuje i przechowuje przeglądarka internetowa na Państwa komputerze. Używamy plików cookie do rozpoznania wielokrotnego korzystania z oferty przez tych samych użytkowników. Jeżeli użytkownik ponownie wywoła naszą stronę, pliki cookie przekażą informacje, aby automatycznie rozpoznać tego użytkownika. Te informacje służą do optymalizacji naszych ofert i umożliwiają użytkownikom łatwiejszy dostęp do naszej strony. Ponadto używamy plików cookie, aby ułatwić użytkownikom osiągnięcie stanu zadowolenia z zakupów na tej stronie internetowej, aby przechowywać przez godzinę produkty już odłożone do koszyka na zakupy. Użytkownicy mogą zapobiec przechowywaniu plików cookie na ich komputerze, wybierając w swoich ustawieniach przeglądarki opcję „nie akceptuj plików cookie”. Jednak to może skutkować ograniczeniem działania naszych ofert.

Większość używanych przez nas plików cookie są to tzw. „sesyjne pliki cookie”, które zostaną natychmiast usunięte po zakończeniu Państwa sesji w przeglądarce. Poza tym istnieją cookie o dłuższej żywotności dla obszarów koszyka na zakupy i statusu logowania, przy pomocy których możemy rozpoznać Państwa jako odwiedzającego stronę bett1.pl. Te pliki cookie tracą ważność po godzinie. Ponadto Google Analytics używa trwałych plików cookie, które są ważne do dwóch lat.

Facebook

Na stronie bett1.pl korzystamy z usługi „Website Custom Audiences” sieci społecznościowej Facebook. Usługa jest świadczona przez firmę Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia i umożliwia, kierowanie ogłoszeń reklamowych do zdefiniowanej grupy docelowej na Facebooku. Przez tę usługę Facebook generuje według własnych informacji na podstawie Państwa danych użytkownika nieodwracalną i nieodnoszącą się do osób sumę kontrolną (wartość hash), którą Facebook może wykorzystywać do celów analitycznych i marketingowych. Dla produktu „Website Custom Audiences” plik cookie, Web Beacon, Pixel lub inna technologia na tej stronie internetowej jest adresowany/a przez Facebooka oraz ewentualnie zapisywany na Państwa urządzeniu końcowym. Ponieważ ta usługa i przetwarzanie danych, które odbywa się za pośrednictwem tej usługi, leży wyłącznie w obszarze odpowiedzialności Facebooka, nie mamy wpływu na możliwe przetwarzanie danych. Więcej informacji o celu i zakresie zbierania danych i dalszym przetwarzaniu i wykorzystaniu danych przez firmę Facebook oraz Państwa możliwościach ustawień dla ochrony Państwa sfery prywatnej zawierają wytyczne dot. ochrony danych firmy Facebook, które można znaleźć na stronach facebook.com/ads/website_custom_audiences/ oraz facebook.com/privacy/explanation. Jeżeli chcą Państwo sprzeciwić się używaniu Website Custom Audiences, można złożyć swój sprzeciw (funkcja wyłączania obsługi plików cookie) pod adresem: facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Google Analytics

Podstawy – Niniejsza strona internetowa bett1.pl używa Google Analytics, usługi do analizy sieciowej Google Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. plików „cookie”, plików tekstowych przechowywanych na Państwa komputerze i umożliwiających analizę korzystania z tej strony internetowej przez Państwa. Informacje wygenerowane przez pliki cookie o Państwa korzystaniu ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak w przypadku aktywacji anonimizacji IP na tej stronie internetowej Państwa adres IP zostanie przez Google uprzednio skrócony w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw Traktatu o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach zostanie przesłany na serwer Google w USA pełny adres IP i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie używał tych informacji w celu przygotowania analizy korzystania ze strony internetowej, zestawień, raportów o aktywnościach na tej stronie internetowej i w celu świadczenia dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i z Internetu wobec operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google. Można zapobiec zapisywaniu i przechowywaniu plików cookie wprowadzając odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu Państwa przeglądarki; informujemy jednak, że w tym przypadku być może nie będą Państwo mogli korzystać z wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto mogą Państwo zapobiec rejestrowaniu danych wygenerowanych przez pliki cookie i odnoszących się do korzystania przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) w firmie Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając dostępne wtyczki pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl oraz instalując je.

Funkcja wyłączania obsługi plików cookie – Użytkownicy mają możliwość uniemożliwienia rejestracji danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie: Dezaktywuj Google Analytics. Zostanie wyłączona opcja obsługi plików cookie, która zapobiega przyszłej rejestracji Państwa danych podczas odwiedzania naszej strony internetowej.

Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych można znaleźć pod adresem: google.com/analytics/terms/pl.html lub pod adresem: policies.google.com/?hl=pl.

Informujemy, że na stronie internetowej bett1.pl usługa Google Analytics została rozszerzona o kod „anonymizeIp”, aby zapewnić anonimizowaną rejestrację adresów IP (tzw. maskowanie IP).

Ponadto korzystamy z usługi Google Analytics do analizy danych z AdWords oraz plików cookie podwójnego kliknięcia (Double Click Cookie) do celów statystycznych. Jeżeli nie życzą sobie tego Państwo, można je dezaktywować za pośrednictwem Managera wymagań wyświetlania (google.com/settings/ads/onweb/?hl=pl).

Google reCAPTCHA

Dla potrzeb naszego formularza kontaktowego używamy funkcji reCAPTCHA firmy Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Ta funkcja pozwala zredukować stopień nadużyć naszego formularza kontaktowego przez zautomatyzowane procesy („booty”). Dla potrzeb tego procesu będą przesyłane do firmy Google Państwa adres IP i ewentualnie inne dane potrzebne do identyfikacji nadużywającego zachowania. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uzasadnionym interesem unikania nadużyć i spamu oraz zagwarantowaniem integralności technicznej naszej witryny internetowej. W ramach naszej oferty mogą być przesyłane dane osobowe na serwery Google LLC w USA. W tym przypadku Google LLC. uzyskał certyfikat Traktatu ochrony danych „Tarcza Prywatności” zawartego między UE - USA, który gwarantuje zachowanie poziomu ochrony danych obowiązującego w UE. Wgląd w aktualny certyfikat można uzyskać tutaj: privacyshield.gov/list/. Więcej informacji na temat funkcji Google reCAPTCHA oraz oświadczenia o ochronie danych Google można znaleźć pod adresem: google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Bing Ads

Podstawy – Na stronie internetowej używamy Bing Ads, technologii firmy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Microsoft ustawia plik cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli użytkownik uzyskał dostęp do naszej strony internetowej za pośrednictwem reklamy Microsoft bing. Pozwala nam to stwierdzić, że odwiedzający stronę został przekierowany za pośrednictwem ogłoszenia. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia pseudonimowych profili użytkowników, które są wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników i wyświetlania reklam. Dane osobowe dotyczące tożsamości użytkownika nie są jednak przetwarzane.

Jeśli nie chcesz, aby Microsoft mógł przetwarzać informacje o Twoim zachowaniu, możesz odrzucić niezbędne pliki cookie, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.

Funkcja opt-out – Można również zrezygnować z analizy kontaktując się bezpośrednio z firmą Microsoft poprzez link account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=pl-PL.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk firmy Microsoft i Bing Ads w zakresie ochrony prywatności oraz korzystania z plików cookie, należy odwiedzić stronę internetową firmy Microsoft pod adresem privacy.microsoft.com/pl-pl/privacystatement/.

Criteo

Podstawy – Na naszej stronie internetowej bett1.pl korzystamy z usługi technologicznej Criteo GmbH. W ramach usługi są gromadzone i przechowywane w celach marketingowych anonimizowane informacje o zachowaniu się użytkowników strony internetowej podczas serfowania. Te dane są zapisywane w plikach cookie na komputerze odwiedzającego. Spółka Criteo GmbH na podstawie algorytmu analizuje anonimowo zapisane zachowanie podczas serfowania, a następnie może wyświetlać na innych strony internetowych ukierunkowane polecenia produktów (tzw. publisher) jako spersonalizowane banery reklamowe. Te dane nie się używane do osobistej identyfikacji Państwa jako odwiedzającego nasze strony internetowe. Zebrane dane są używane jedynie do celów ulepszenia oferty. Inne wykorzystywanie lub przekazywanie tych informacji osobom trzecim nie ma miejsca.

Więcej informacji na temat zastosowanej technologii zawierają Postanowienia o ochronie danych spółki Criteo GmbH pod adresem: criteo.com/privacy/corporate-privacy-policy/.

Funkcja wyłączania obsługi plików cookie – Mogą Państwo uniemożliwić anonimowa analizę Państwa zachowania podczas serfowania na naszych stronach internetowych, wypisując się z usługi technicznej Criteo GmbH przez ustawienie znaku odhaczenia w polu „opt out” pod adresem: criteo.com/privacy/.

Hotjar

Ta strona internetowa używa Hotjar - usługi analizy aktywności internetowej Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3 Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta („Hotjar“). Hotjar używa plików cookie. Informacje wygenerowane przez pliki cookie o korzystaniu przez Państwa ze strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer Hotjar i tam przechowywane. Hotjar będzie korzystał z tych informacji, w celu przygotowania analiz dotyczących korzystania przez Państwa z tej strony internetowej, zestawień, raportów o aktywnościach na tej stronie internetowej. Zapisywane będą szczególnie: Adres IP w formie zanonimizowanej; oglądane strony internetowe i wzory poruszania się po tych stronach; liczba i pozycja kliknięć linków; typ przeglądarki i wersja; rozmiar ekranu używanego urządzenia końcowego.

Niezapisywane są według informacji Hotjar dane osobowe lub poruszanie się po stronach profilowych zawierających dane osobowe. Szczególnie adresy IP według informacji Hotjar są przechowywane tylko w formie anonimizowanej. Więcej informacji na temat ochrony danych i usług Hotjar zawiera Oświadczenie o ochronie danych Hotjar: hotjar.com/privacy/. Ponadto firma Hotjar daje możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu danych za pośrednictwem plików cookie w przyszłości poprzez zachowanie funkcji przeglądarek „Do Not Track”. Więcej na temat, w jaki sposób ją aktywować znajduje się tutaj: hotjar.com/opt-out/.

Jeżeli nie chcą Państwo, aby firma Hotjar korzystała z informacji o Państwa zachowaniu w sposób opisany powyżej, zasadniczo mogą Państwo dezaktywować wymagane do tego procesu automatyczne ustawienia plików cookie w ustawieniach swojej przeglądarki.

Ponadto korzystamy z możliwości dostarczonej przez firmę Hotjar zostawiania anonimowych informacji zwrotnych przez użytkowników tzw. „Feedback Polls”. Osoby odwiedzające stronę internetową mogą przy użyciu tej funkcji zostawiać informację zwrotną o naszej stronie internetowej, bez podawania danych osobowych. Częściowo mogą Państwo jako użytkownik również mieć możliwość przekazania do nas dobrowolnie wiadomości z informacją zwrotną. Jeżeli wiadomość ta zawierałaby dane osobowe (np. Państwa nazwisko), wtedy będziemy przetwarzać te dane jedynie do celu analizy informacji zwrotnej i do ewentualnego kontaktu z Państwem w sprawie informacji zwrotnej.

Przetwarzanie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

bett1 nie przetwarza poza przypadkami opisanymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych żadnych danych osobowych poza zakresem stosowania Europejskiej dyrektywy o ochronie danych.

Prawa osób, których dane dotyczą i wycofanie zgody

"Ogólne rozporządzenie o ochronie danych gwarantuje Państwu pewne prawa, których mogą Państwo dochodzić wobec nas. Mają Państwo prawo:

– żądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe dotyczące Państwa i jeżeli tak, bliższych okoliczności przetwarzania danych (art. 15 RODO: Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą),

– niezwłocznego żądania od nas sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących Państwa. Równocześnie, uwzględniając cele przetwarzania, mają Państwo również prawo żądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – także w drodze uzupełniającego oświadczenia (art. 16 RODO: Prawo do sprostowania),

– żądania od nas niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Państwa (art. 17 RODO: Prawo do usunięcia),

– żądania od nas ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO: Prawo do ograniczenia przetwarzania),

– w przypadku przetwarzania na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy, otrzymania danych osobowych dotyczących Państwa, które dostarczyli nam Państwo, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie i przekazania tych danych przez nas innemu administratorowi bez przeszkód lub przekazania tych danych bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe (art. 20 RODO; Prawo do przenoszenia danych),

– z powodów wynikających z Państwa szczególnej sytuacji złożyć w każdym czasie sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa niezbędnego do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 21 RODO: Prawo do sprzeciwu),

– wnieść w każdym czasie skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim miejsca swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza niniejsze rozporządzenie (art. 77 RODO w związku z § 19 BDSG [Bundesdatenschutzgesetz - Federalna ustawa o ochronie danych]: Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego).

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody, mają Państwo w końcu prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wszystkie operacje przetwarzania danych przeprowadzone do momentu Państwa wycofania pozostają w tym przypadku zgodne z prawem. W tym celu mogą Państwo po prostu kliknąć link zawarty w każdej wiadomości e-mail i się wyrejestrować z usługi e-mail lub przesłać wiadomość na adres [email protected] Jeżeli poinformują nas Państwo w tej wiadomości, że nie chcą otrzymywać wiadomości e-mail w przyszłości, nie będziemy przesyłać już żadnych wiadomości na podany przez Państwa adres e-mail. Nie narusza to prawa do wysyłania wiadomości e-mail do Państwa w celu wykonania ewentualnej zawartej z Państwem umowy."

Stan: 13 marzec 2020 r.